Tchaikovsky: Queen of Spades CD (Vladimir Fedoseyev)

Pyotr Il'yich Tchaikovsky
Countess:
Irina Arkhipova
Lisa: Natalia Datsko
Hermann: Vitaly Tarashchenko
Yeletsky: Dmitri Hvorostovsky
Masha: Lidia Chernykh
Polina: Nina Romanova
Governess: Tatiana Kuzminova
Tomsky: Grigory Gritsyuk
Surin: Alexander Vedernikov
Chekalinsky: Oleg Klenov 

Moscow Radio Symphony Orchestra
Conductor: Vladimir Fedoseyev